Twoja ocena punktowa BIK czyli scoring

Twoja ocena punktowa BIK czyli scoring – zobacz jak jest liczony

Ocena punktowa BIK czyli scoring
Każdy Polak, który skorzystał z jakiegokolwiek produktu bankowego ma ocenę punktową w BIK na którą składają się zobowiązania, ich liczba i wysokość oraz terminowość spłat rat. Mało osób wie o tym, że składając wniosek o kredyt do banku uruchamiają złożony mechanizm. Co się wówczas dzieje ?, bank składa do BIK zapytanie o Klienta a wówczas BIK przeprowadza scoring danej osoby i ocenia go w punktach, po czym zwrotnie przekazuje raport do banku.
Jak często naliczana jest ocena punktowa (score) danego Klienta w BIK-U?

Twoja ocena punktowa BIK – czyli scoring – zobacz jak jest liczonyOceny punktowe Klientów, których dane przechowywane są w bazie BIK-U, naliczane są na życzenie banku lub SKOK-u albo Klienta. Raz naliczona ocena punktowa BIK przekazywana jest tylko temu bankowi, SKOK-owi lub Klientowi, który o nią pytał. Jeśli bank lub SKOK złoży kolejne zapytanie o tego Klienta, ocena punktowa BIK zostanie naliczona ponownie.
Ocena punktowa BIK Klienta może zmienić się przede wszystkim wówczas, gdy w bazie BIK-U pojawią się nowe dane o tym Kliencie i posiadanych przez niego produktach kredytowych.
Jeśli Klient złoży do BIK-U wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, zostanie ona naliczona specjalnie dla niego. Zostanie ona naliczona dokładnie w taki sam sposób, w jaki zostałaby naliczona dla banku czy SKOK-u, tzn. z zastosowaniem tej samej metody. Sprawdź informacje o BIK.
Jeżeli znalazłeś się w BIK-U i każdy bank odmawia Tobie kredytu, może będziesz zainteresowany pożyczkami pozabankowymi, bądź chwilówkami? – zobacz szczegóły.
Czym jest i jak wylicza się ocenę punktową (score)?

Ocena punktowa BIK Klienta to liczba punktów uzyskanych przez Klienta w wyniku zastosowania statystycznej metody punktowej oceny ryzyka kredytowego (scoring). Jest ona wyliczana jest na podstawie danych o Kliencie. W przypadku scoringu oferowanego przez BIK dane pochodzą ze zbiorów przekazywanych przez banki i SKOK-i.

Przeczytaj także:

Paszport BIK – BIK Pass sposobem na tańszy kredyt

Jak oceny punktowe (score) BIK-U wykorzystywane są przez banki i SKOK-i?

Banki i SKOK-i wykorzystują oceny punktowe do szybkiej, precyzyjnej, przejrzystej i obiektywnej weryfikacji ryzyka kredytowego swoich Klientów. Mogą jej podlegać zarówno dotychczasowi Klienci, jak i osoby, które po raz pierwszy zgłosiły się do danego banku lub SKOK-u po kredyt.

Rada: Podstawą oceny punktowej są dane. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych, zwiększasz szanse naliczenia jej Tobie.
Czy ocena punktowa BIK (score) danego Klienta, która zostanie udostępniona bankowi, będzie taka sama jak ta, którą Klient otrzyma w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej?

Ocena punktowa BIK udostępniona bankowi lub SKOK-owi przez BIK może różnić się od tej podanej Klientowi w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej. Przede wszystkim może się ona zmienić w okresie od jej naliczenia dla Klienta do naliczenia jej dla banku. Czasem wystarcza nawet jeden dzień różnicy, aby uległa zmianie.
Podstawowym celem udostępniania przez BIK ocen punktowych Klientom indywidualnym jest umożliwienie im zapoznania się z tym, jak mogą oni być postrzegani przez banki i SKOK-i. Z tego względu w Raporcie PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej, oprócz samej oceny, zamieszczana jest jej interpretacja oraz komentarz dotyczący jej pozycji w stosunku do średniej obliczonej dla osób, których dane zgromadzone są w bazie BIK-U. Należy pamiętać, że wszystkie te informacje z założenia mają charakter orientacyjny.

TERAZ TAKŻE TY MOŻESZ POZNAĆ SWOJĄ OCENĘ PUNKTOWĄ!

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

Biuro Obsługi Klienta
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

tel. +48 / 22 310 4444
Jakie korzyści może przynieść Klientowi posiadanie wysokiej oceny punktowej (score)?

Wyższa ocena punktowa BIK to:
? łatwiej dostępny kredyt
? atrakcyjniejsze oferty
? minimalna liczba dokumentów
? szybsza decyzja kredytowa
Jak poznać swoją ocenę punktową?

Poznanie jej jest teraz bardzo proste. Wystarczy złożyć do Biura Obsługi Klienta BIK wypełniony wniosek o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej oraz dokonać odpowiedniej opłaty za Raport. Szczegóły udostępniania Raportów znajdują się na stronie internetowej www.bik.pl ( sprawdź jak uzyskać raport BIK ).
Czy można mieć wpływ na swoją ocenę punktową?

W przypadku oceny punktowej BIK-U szczególnie istotny wpływ na jej wysokość ma to, jak Klient dotychczas obsługiwał posiadane przez siebie kredyty (w tym również limit w ROR oraz karty kredytowe).

Rada: Jeśli chcemy mieć wysoką ocenę punktową, a co za tym idzie, większe szanse na atrakcyjny kredyt w przyszłości, powinniśmy przede wszystkim zadbać o terminową obsługę kredytów już posiadanych. Należy przy tym pamiętać również o prawidłowym wywiązywaniu się ze zobowiązań wynikających z posiadania limitu w ROR oraz kart kredytowych.

Uwaga!
? jeśli masz opóźnienia w spłacie swoich kredytów,
? jeśli przekroczyłeś swój limit kredytowy,
a także:
? im więcej jest takich kredytów, w których spłacie masz opóźnienia,
? im większa jest kwota, ze spłatą której się opóźniasz,
? im dłużej opóźniasz się ze spłatą kredytu,
? im mniej czasu upłynęło od Twojego ostatniego opóźnienia w spłacie,
? im bardziej przekroczyłeś swój limit kredytowy,
? im mniej czasu upłynęło od ostatniego przekroczenia Twojego limitu kredytowego, tym niższa jest Twoja ocena punktowa BIK.
Czy opóźnienia w spłacie kredytu będą już zawsze (nawet po upływie wielu lat) obniżać ocenę punktową ?

Opóźnienia w spłatach i zaległości obniżają ocenę punktową. Wpływ ten jest jednak największy w ciągu pierwszego roku od momentu wystąpienia zaległości lub opóźnienia. Po upływie trzech lat opóźnienie lub zaległość przestaje ją obniżać, pod warunkiem, że Klient uregulował wszystkie zaległości i w okresie tych trzech lat nie wystąpiły nowe opóźnienia.
Czy bank podejmie decyzję o udzieleniu kredytu tylko na podstawie oceny punktowej Klienta naliczonej przez BIK ?

Nie. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych banki i SKOK-i biorą pod uwagę nie tylko ocenę punktową Klienta, lecz także inne czynniki. Sprawdzają np. jak wysokie raty Klient byłby w stanie spłacać przy swoim wynagrodzeniu.

Biuro Obsługi Klienta BIK S.A.
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Tel. +48 / 22 310 4444, +48 / 22 348 4444